Рівняння з невідомими злочинцями

22/02/2010

ЗлочинецьМатематика допоможе органам правопорядку в боротьбі із злочинністю. Американські учені розробили математичну модель виникнення вогнищ злочинності. І залежно від типу кримінального вогнища поліція повинна вживати різні заходи боротьби з ним.

Поки Міністерство внутрішніх справ намагається подолати злочинність, зокрема в своїх рядах, їх американські колеги дивляться глибше і використовують комплексний підхід в протистоянні криміналу. Зокрема, на допомогу до їм приходять... учені-математики.

Поліцейські нарікають, що закономірності і механізми, що викликають появу, розповсюдження і зникнення вогнищ злочинності, її спалахи в суспільстві, залежать від дуже великої кількості параметрів і тому погано піддаються кількісному опису і прогнозуванню. Як наслідок, відсутність моделей для прогнозування трендів розвитку злочинності ускладнює вживання превентивних заходів боротьби з криміналом. Крім того, відсутня достовірна і точна інформація про те, наскільки сильно ті або інші дії правоохоронних органів вражають злочинні співтовариства. Всі ці проблеми пропонується вирішити за допомогою розробленої на основі статистичних даних комплексної математичної моделі.

Автори роботи, опублікованої в останньому номері Proceedings of the National Academy of Sciences, пропонують вирішити всі ці проблеми шляхом мозкового штурму — математичним моделюванням і прогнозом розвитку злочинних співтовариств.

За допомогою підходу, заснованого на реакційно-дифузних рівняннях в часткових похідних, вони пропонують вивчати і прогнозувати динаміку вогнищ злочинності. Система рівнянь базується на емпіричних даних.

«Експеримент природи» показує, як правопорушники переміщаються і змішуються зі своїми потенційними жертвами або цілями злочинної діяльності.

При аналізі експериментальних даних були встановлені основні умови виникнення вогнища злочинності. Зазвичай підвищений ризик скоєння злочину реалізується в певній області простору, проте він не настільки серйозний, щоб віддалені кримінальні елементи змогли об'єднатися і діяти спільно. «Спалах» злочинності виникає, або коли це правило перестає працювати (надкритичні умови), або без порушення цього правила при стабільно високій кількості злочинів без «розгалуження», тобто перемішування злочинних співтовариств (докритичні умови).

Математичне моделювання показало, що «докритичні» вогнища злочинності можуть постійно знищуватися при тиску з боку поліції.

З надкритичними вогнищами все дещо складніше. Оскільки вони не локалізовані в певній області, а пов'язані з «сусідами», тобто покривають собою велику територію, при тиску поліції вони не перестають існувати, а лише переміщаються в просторі по встановлених «дротах» з іншими угрупуваннями.

Ця модель дозволяє пояснити часті невдачі поліцейських в моніторингу переміщення кримінальних елементів на території окремо взятої ділянки. В умовах активного взаємопроникнення злочинців на великих територіях моніторинг окремої ділянки позбавляється сенсу, оскільки це не дозволяє зібрати достовірної статистики і даних про кожного злочинця.

Каліфорнійські математики упевнені, що їх робота має велике практичне значення. Поліцейським при роботі на певній ділянці варто аналізувати «анамнез» — зібрану раніше статистику по злочинах, класифікувати ділянку по типу кримінальних проблем (надкритичний або докритичний) і вибирати методи боротьби згідно з цим. Зокрема, у випадках надкритичних вогнищ злочинності в боротьбу з нею повинні вступати декілька дільниць одночасно, інакше успіху добитися не вдасться, вважають учені.

Повернутися до списку публікаційОстанні новини

Статті

Попередні публікації