Науковий всесвіт

 

02/06/2009

 

Знайдені докази існування частинок-хамелеонів

 

Активное галактическое ядро галактики M87. Фото NASAМіжнародна група фізиків виявила докази існування так званих частинок-хамелеонів, маса яких залежить від властивостей навколишнього простору. Про це повідомляє Nature News, а стаття дослідників з'явилася в журналі Physical Review Letters.

 

Існування подібних частинок було передбачено в 70-х роках минулого століття в рамках одного з можливих розширень так званої Стандартної моделі - основної теорії, що описує властивості і взаємодії елементарних частинок. Хамелеони відрізняються тим, що у присутності великої кількості звичайної матерії (наприклад, на Землі) їх маса зростає, внаслідок чого вони погано взаємодіють із "звичайними" частинками (за схожим принципом "працюють" WIMP). При цьому в космічному просторі маса частинок знижується і вони починають активніше брати участь в "житті" елементарних частинок.

 

Згідно з теоретичними прогнозами, фотони в сильному магнітному полі повинні перетворюватися на хамелеонів. Це, у свою чергу, повинно призводити до зменшення кількості цих частинок, які реєструються на Землі. Саме подібний "дефіцит світла" фізики виявили у випромінюванні 77 активних ядер галактик. Вважається, що в цих об'єктах існують могутні магнітні поля, які можуть перетворювати фотони на хамелеонів.

 

За словами фахівців, слабкою стороною нової роботи є те, що дефіцит фотонів може пояснюватися не тільки присутністю частинок-хамелеонів. Наприклад, недостатні знання про природу активних ядер можуть призвести до того, що теоретичні розрахунки для випромінювання невірні. Окрім цього існує цілий клас гіпотетичних частинок - аксіонів, в які фотони теоретично також можуть перетворюватися в сильному магнітному полі.

'l', // Ваш секретный код для ссылок в системе Mainlink 'USERNAME' => '295CB3C90A3B038D45390DC8AE066A3F', // Кодировка выводимых ссылок. Preset: win, utf, iso, koi. Default: utf. Либо любая другая кодировка в понятном для ICONV виде. 'charset' => 'win', // Принудительное указание адреса страницы. Default: $_SERVER['REQUEST_URI']. Пример: '/page123.aspx?id=2'. 'request_uri' => false, // Разделитель между текстами ссылками. Default: ' | ' 'splitter' => ' | ', // HTML блок перед каждым текстом ссылки в блоке. Default: '' 'htmlbefore' => '', // HTML блок после каждого текста ссылки в блоке. Default: '' 'htmlafter' => '', // Значение атрибута STYLE для каждого тэга A в блоке ссылок. Default: '' 'style' => '', // Значение атрибута TARGET для каждого тэга A в блоке ссылок. Default: '' 'target' => '', // Значение атрибута CLASS для каждого тэга A в блоке ссылок. Default: '' 'class_name' => '', // Поместить ли весь блок со ссылками в тэг SPAN. Possible: true, false. Default: false. 'span' => false, // Значение атрибута STYLE для тэга SPAN в который помещен блок ссылок. 'style_span' => false, // Значение атрибута CLASS для тэга SPAN в который помещен блок ссылок. 'class_name_span' => false, // Поместить ли весь блок со ссылками в тэг DIV. Possible: true, false. Default: false. 'div' => false, // Значение атрибута STYLE для тэга DIV в который помещен блок ссылок. 'style_div' => false, // Значение атрибута CLASS для тэга DIV в который помещен блок ссылок. 'class_name_div' => false, // Если используются значения span = true и div = true, то указанный этим параметром тэг будет выводиться первым. Default: div. 'div_span_order' => 'div', // Формат выдачи блока ссылок. Если установлено значение array, то результатом будет массив со ссылками блока, при этом внешнего оформления блока проводится не будет. Possible: text, array. Default: text. 'return' => 'text', // Параметр для использования нескольких блоков ссылок на одной страничке, задает индекс ссылки с которой начать выдачу. Индекс первого элемента массива: 0. Default: 0. 'limit_start' => 0, // Параметр для использования нескольких блоков ссылок на одной страничке, задает количество ссылок для выдаче после стартового элемента. Отсутствие ограничений: 0. Default: 0. 'limit_items' => 0, // Время хранения базы со ссылками в секундах. Default: 3600. 'update_time' => 3600, // Время отведенное на обновление базы со ссылками в секундах. То есть время, которое код будет игнорировать повторные запросы на обновление кода. Default: 300. 'update_lock_time' => 300, // Максимальное количество ссылок для вывода в блоке. Default: 20. 'max_links' => 20, // Время на соединение с серверами Mainlink для обновления базы со ссылками. Если соединение пройдет успешно, то далее код будет скачивать базу ссылок, ограничения по времени на эту операцию отсутствуют в коде и определяются параметрами настройки PHP на Вашем хостинге, а конкретнее параметром максимального времени запущенного скрипта. Обычно это 30 секунд. Default: 6. 'socket_timeout' => 6, // Параметр точного соответствия запрашиваемого адреса для URL ссылки. 'exact_match' => true, // Отображать ли коду тестовую ссылку? В режиме true выведет 1 тестовую ссылку. Использовать как помощник при установке кода. Possible: true, false. Default: false. 'test' => false, // Сколько тестовых ссылок отобразить. Default: 1. 'test_num' => 1, // Формат выдачи массива со ссылками для показа на сайте. По умолчанию используется false, что регламентирует прием данных в виде сериализованного массива. Для сайтов, где размещено более 1000 ссылок рекомендуется ставить значение на true, всем остальным оставить false. 'plain_output' => false ); $client_lnk = new MLClient($o); echo $client_lnk->build_links(); // ... // код файла ?>

 

За словами фізиків, підтвердити існування нових частинок повинен космічний апарат Європейського космічного агентства MICROSCOPE, який планується запустити в 2012 році. Цей апарат шукатиме хамелеони за іншою ознакою: згідно з теоретичними розрахунками, ці частинки повинні здійснювати вплив на відносний рух двох масивних тіл на орбіті різної щільності.

return_links(); ?>